poniedziałek, 15 lipiec 2024, 03:53

CHATA NA ZAGRODACH

Czwartek 13 czerwca 2024 roku pozostanie pamiętnym dniem dla mieszkańców Obidowej. Bowiem odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej patrona, którym został św. Jan Paweł II.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Klikuszowej uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Metropolity krakowskiego, w koncelebrze z księżmi związanymi z życiem szkoły. W czasie tejże Mszy został poświęcony sztandar szkoły.

Po Mszy św. już w budynku szkoły nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom i ślubowanie, oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów.  

Przedstawiciele Rady Rodziców mówili na rozpoczęciu uroczystości: 

– Wybraliśmy tego patrona, ponieważ chcemy, aby nasze dzieci zawsze mogły powoływać się na kogoś, kto najwyżej cenił sobie prawdę i dobro, dzięki komu będą mieli duchowe przewodnictwo.

 

Ks. Arcybiskup zwracając się do dyrekcji, pedagogów i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Obidowej podkreślił, że wybrali dla placówki imię św. Jana Pawła II w czasach „ogromnych zmagań o to, jaka ma być Polska”. Wskazał, że próbuje się usunąć lekcje religii ze szkół, by „tworzyć tak zwanego nowego człowieka, pozbawionego Boga a przez to pozbawionego korzeni i w konsekwencji także sensu życia”. – Poczytuję wasz wybór jako wasz znak sprzeciwu wobec tego, co się dzisiaj dzieje i co chce się całemu polskiemu społeczeństwu zafundować. Dziękuję wam za ten znak sprzeciwu – mówił metropolita krakowski.