Tematyka, formacja, program

Opublikowano: środa, 26, luty 2014 20:51


Podobnie jak za czasów bł. Jana Pawła II zrodziło się „Pokolenie JP2", tak  obecnie istnieje potrzeba - zwłaszcza w Polsce - aby powstało nowe pokolenie czerpiące z dziedzictwa Pokolenia JP2, jednakże ukierunkowane już na nową rzeczywistość i nowe wyzwania obecnego czasu. Stąd inspiracja utworzenia programu wychowawczo-edukacyjnego pracy z młodzieżą w celu integralnego rozwoju młodego człowieka.


Program "Pokolenie16" jest realizowany już czwarty rok z myślą o młodzieży pragnącej w innych formach niż typowa szkoła wyrazić swoje zaangażowanie.

Podstawowym elementem zajęć w roku szkolnym 2016/17 jest wspólne studium podręcznika "JEZUS UFA TOBIE - inna książka o Bożym miłosierdziu", który otrzymali wszyscy pielgrzymi w swoich wersjach językowych w czasie ŚDM. Zajęcia są prowadzone „metodą lednicką” wypracowaną przez śp. o. Jana W. Górę OP. Każdy uczestnik spotkania posiada swój studyjny egzemplarz encykliki, w którym zapisuje swoje uwagi, robi notatki podczas studium, po czym jest czas dyskusji i czas dzielenia się słowem; każdy uczestnik czyta
i uzasadnia wybrany przez siebie fragment.

Ponadto program spotkań przewiduje:
- zapoznanie z Liturgią Czasu, pogłębienie modlitwy, nauka odmawiania Liturgii Godzin: zwłaszcza Nieszpory i Kompleta

- zapoznanie z tematyką Światowych Dni Młodzieży.

- prowadzenie strony internetowej; osoby z grupy są odpowiedzialne za poszczególne sekcje strony, publikują teksty i zdjęcia będące dokumentacją fotograficzną podejmowanych przez grupę inicjatyw

- redakcja biuletynu parafialnego "Pcimskie DZWONY": redagowanie tekstów, grafika, składanie i kolportaż.

- włączanie się w różne uroczystości i święta roku liturgicznego i i związane z nimi akcje:
* kwesty
* prowadzenie wieczornej modlitwy na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych
* mikołajki
* spotkanie wigilijne
* przygotowanie programu kolędniczego w czasie świąt Bożego Narodzenia i jego prezentacja w terenie
* integracyjne wyjazdy: Andrzejki - listopad, Sylwester w górach, wyjazd wielkanocny do „Chaty na Zagrodach” - kwiecień, wyjazd na dróżki do Kalwarii - maj, ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich - czerwiec, 
* przygotowanie wakacyjnej wyprawy do Portugalii w dniach 15-29 VII 2017r., będącej echem ŚDM i rewizytą u rodzin, z których pielgrzymi gościli u nas w czasie ŚDM. 

- współpraca z sekcją terapii zajęciowej w Domu Opieki Społecznej w Pcimiu: wykonywanie ozdób choinkowych i kartek świątecznych