ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Kurs lektorski 2018-2019

Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018 16:25

W sobotę - 6 października rozpoczęliśmy kolejną edycję kursu lektorskiego w dekanacie pcimskim. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 44 kandydatów z poszczególnych parafii. Spotkania odbywają się cyklicznie - raz na miesiąc. 

Ogłoszenia bieżące:

1. W sobotę 25 maja odbędzie się egzamin 
    Kolejność na egzaminie:
    godz. 09.00 - Pcim
    godz. 09.30 - Tenczyn
    godz. 10.00 - Lubień
    godz. 10.30 - Trzebunia, Więciórka, Tokarnia

2. Błogosławieństwa lektorskiego udzieli kandydatom bp Henryk Ciereszko w sobotę 15 czerwca. 
    Kandydaci gromadzą się w kościele o godz. 8.30. 
    O godz. 9.00 rozpocznie się Msza św. z obrzędem błogosławieństwa nowych lektorów.
    Po błogosławieństwie nowi lektorzy otrzymają krzyże lektorskie.

Przywozimy ze sobą ALBY! Zadbajcie także o stan łaski uświęcającej, aby móc przyjąć Komunię św. w tym dniu!

Zapraszamy serdecznie na tę Mszę św. także waszych Rodziców i bliskich.

 

Harmonogram spotkań w roku formacynym 2018/19: 

data:

06.10

17.11

15.12

16.02

23.03

11.05

25.05

15.06

 
godz.

zajęcia -

ćwiczenia

zajęcia -

ćwiczenia

zajęcia - 

ćwiczenia

zajęcia -

ćwiczenia

zajęcia -

ćwiczenia

zajęcia -

 ćwiczenia

 
egzamin

 błogosła-
wieństwo

lektorskie


9.00
Spotkanie 
organizacyjne 
w kościele


Fonetyka


Liturgika

Spotkanie powołaniowe 

 Formacja wewnętrzna

 Ćwiczenie logotechniczne w kościele    BŁOGOS-
ŁAWIEŃS-
TWO

10.00


Liturgika

Ćwiczenie logotechniczne w kościele


Śpiew 
 Ćwiczenie logotechniczne w kościele

Liturgika

- Triduum Sacrum 

Ćwiczenie logotechniczne w kościele     

11.00

Fonetyka 

Liturgika 
Ćwiczenie logotechniczne w kościele Liturgika   Układ lekcjonarza O modlitwie  EGZAMIN   

11.45

Anioł Pański

Biblistyka 
Ćwiczenie logotechniczne w kościele Kalendarz liturgiczny

Czym jest modlitwa? O modlitwie     


W ramach kursu przewidziane są zajęcia z następujących zagadnień:

- liturgika

- śpiew

- biblistyka, krąg biblijny

- formacja wewnętrzna i modlitwa

- dykcja, fonetyka

- sztuka sakralna

Konspekty zajęć z liturgiki:

SPOTKANIE 1 >>>           SPOTKANIE 2 >>>

SPOTKANIE 3 >>>           SPOTKANIE 4 >>>