ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Wyniki egzaminu

Opublikowano: sobota, 27, maj 2017 09:56

W sobotę 27 maja uczestnicy kursu lektorskiego 2016/17 przystąpili do egzaminu.

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej w składzie:

ks. Tadeusz Tylka - parafia św. Mikołaja w Pcimiu
ks. Robert Janczura - parafia św. Jana Chrzciciela w Lubniu
Ks. Paweł Styczyński - parafia MB Śnieżnej w Tokarni

do błogosławieństwa lektorskiego zostali dopuszczeni następujący kandydaci:

  Tenczyn Pcim Krzeczów Stróża
1. Blecharczyk Karol  Baniowski Arkadiusz  Matlak Artur Dąbrowski Maciej
2. Mucha Patryk  Dyrda Konrad    Hajdas Wiktor 
3. Spyrka Filip  Koźmic Kacper    Hajduk Nikodem 
4. Stojeba Marcin  Pawlak Damian   Łopata Dawid 
5. Szczepaniec Marcin  Róg Paweł   Pietrzak Bartłomiej 
6. Wójcik Gabriel  Sraga Kacper   Śliwa Arkadiusz 
7. Wójcik Kacper  Ślusarczyk Mateusz   Zięba Patryk 
8. Zięba Jakub  Ulman Krzysztof   Zięba Piotr 
9. Karpierz Paweł  Ulmaniec Antoni   Żaba Konrad
10.   Zięba Kamil   Loch Bartosz
11.   Dziadkowiec Piotr    
12.   Kalisz Karol     
13.   Mastela Mateusz     
14.   Ulman Mateusz     
15.   Zięba Wojciech     
16.        
         
  Krzczonów Tokarnia Trzebunia Lubień
1.   Ciężkowski Piotr  Hodurek Bartłomiej  Klimas Filip
2.   Filipek Mateusz  Matlak Miłosz Szczepaniec Karol
3.   Hanusiak Krzysztof    Wójcik Konrad
4.   Leśniak Michał     
5.   Makusek Mateusz     
6.   Hanusiak Michał    
 7.         
8.        
9.        

* osoby wpisane kolorem czerwonym zdały egzamin lektorski z wyróżnieniem! - Gratulacje!!!

Błogosławieństwo lektorskie będzie 10 czerwca.

Zbiórka wszystkich kandydatów i próba liturgiczna o godz. 9.30 w kościlele MB Śnieżnej w Tokarni.

Przywozimy ze sobą ALBY! Zadbajcie także o stan łaski uświęcającej, aby móc przyjąć Komunię św. w tym dniu!

Zapraszamy serdecznie na tę Mszę św. także waszych Rodziców i bliskich.