ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Dary Ducha Świętego

Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021 20:44

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

katecheza dary Ducha 1

 

2. Wyjaśnijmy czym są dary Ducha Świętego:


katecheza dary Ducha 2

3. Posłuchajmy hymnu Światowych Dni Młodzieży w Sydney: 

Receive Power from the Holy Spirit
/Przyjmijcie Moc od Ducha Świętego/