ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Gdy Niebo łączy się z ziemią - Liturgia Eucharystyczna

Opublikowano: poniedziałek, 04, maj 2020 06:43

klasa 8

Liturgia Eucharystyczna jest nazywana sercem Eucharystii - najważniejszym jej momentem jest MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, w czasie której ma miejsce KONSEKRACJA określana też terminem PRZEISTOCZENIE - czyli przemiana chleba w CIAŁO, a wina w KREW Chrystusa. 

1. Zapisz poszczególne momenty Liturgii Eucharystycznej z podkreśleniem Modlitwy Eucharystycznej. 

2. Ostatnią częścią Eucharystii są tzw. obrzędy zakończenia:

3. Którą część Mszy Mszy św. przedstawia poniższy film?