ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Czym jest Eucharystia?

Opublikowano: niedziela, 19, kwiecień 2020 20:14

klasa 8 - notatka winna zawierać treści zamieszczone w obrazkach

1. Znaczenie słowa: dosłownie Eucharystia znaczy: dziękczynienie, w Kościele słowo to używamy w podwójnym znaczeniu:

 

 

 2. Najczęściej słysząc słowo "EUCHARYSTIA" myślimy o Mszy św. która składa się z 4 głównych części: 

3. W ciągu wieków Eucharystię różnie nazywano. Najstarszą nazwą pochodzącą już z czasów Apostolskich jest: "Łamanie Chleba" - nazwa ta nawiązuje do podstawowej czynności, czyli uczty - spożywania chleba przemienionego w Ciało Pańskie wg zaleceń Jezusa, który przełamał chleb w Wieczerniku i mówiąc: "To jest Ciało moje" podał go do spożycia Apostołom, polecając, aby czynili to samo "na Jego pamiątkę". 

4. Poszerzenie tematu (dla dociekliwych):

Z katechez jerozolimskich (Katecheza 22, Mystagogiczna - fragment)

Gdy więc przyjmujesz Eucharystię, pamiętaj, że nie jest to zwykły i pospolity chleb i wino, ale jak stwierdził Pan, to jest Jego Ciało i Krew. A choćby zmysły mówiły ci coś innego, to wiara daje ci niezachwianą pewność.
Zostałeś pouczony o tym i jesteś w pełni przekonany, że to, co się tobie zdaje chlebem, nie jest chlebem, choć ma jego smak, ale Ciałem Chrystusa; i to, co się tobie zdaje winem, nie jest winem, choć smak ci o tym mówi, ale Krwią Chrystusa.