ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Nie pożądaj - IX i X przykazanie

Opublikowano: poniedziałek, 13, kwiecień 2020 19:27

1. Posłuchaj i obejrzyj teledysk – zwróć szczególną uwagę na treść.

2. Na podstawie refrenu i trzeciej zwrotki wypisz pod tematem 3 frazy, które uważasz, że mają szczególnie ważne przesłanie – możesz to uczyć różnymi kolorami.

3. Następnie wpisz poniżej w ramach zakończenia notatki 2 podpunkty:

     a). Pożądaniami nazywamy niepohamowane pragnienia względem osób, lub rzeczy.
     b). Takie niepohamowane pragnienia są grzechem, bo zniewalają serce i stają się bożkiem dla człowieka.