ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Przed nami Triduum Paschalne

Opublikowano: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:121. Wykonujemy schemat wg załączonego wyżej rysunku, tzn:

- Rysujemy oś liczbową i zaznaczamy na niej ostatnie dni Wielkiego Tygodnia.

- w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę w drugiej części dni zaznaczamy czerwone punkty, którymi są poszczególne wydarzenia Triduum

- Podpisujemy te wydarzenia i staramy się je zapamiętać.

- określamy podziałką na dole początek i koniec Triduum

- wpisując dużymi cyframi: 1, 2 i 3 zaznaczamy poszczególne „dni” Triduum.

2. Zapiszemy pod schematem w ramach notatki: