ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Polityka Prywatności

Opublikowano: wtorek, 23, lipiec 2019 21:27

Serwis POKOLENIE16.PL szanuje prywatność każdej osoby i deklaruje, że nigdy nie udostępniał oraz nie będzie udostępniał w przyszłości danych zebranych poprzez stronę serwisu, w tym danych osobowych.
Właściciel serwisu POKOLENIE16.PL (dalej Serwis) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Opublikowanie zmian na stronie serwisu jest jednoznaczne z wejściem zmian w życie.
Polityka Prywatności obowiązuje osoby odwiedzające Serwis: internautów, osoby biorące udział w konkursach organizowanych przez serwis, oraz osoby wyrażające swoje opinie.
Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności nie korzystaj z naszego Serwisu.


Zbierane dane:

1. logi systemowe
Każda wizyta Internauty na stronie Serwisu jest odnotowywana w logach systemowych serwera. Dane zapisywane w tej sytuacji to: IP komputera oraz czasy wejścia i wyjścia ze strony. Dane te nie identyfikują jednoznacznie internauty.

2. dane osobowe – działy konkursów, oraz komentarzy.
W czasie korzystania z Serwisu internauta może być poproszony o podanie swoich danych osobowych (np. poprzez podanie swoich danych), w szczególności imienia i adresu e-mail. Internauta jest informowany w jakim celu podaje swoje dane i jest to związane albo z wyrażoną przez Internautę chęcią wzięcia udziału w konkursie, albo wyrażeniem swojej opinii w systemie komentarzy.

3. Serwis wykorzystuje zdjęcia i fotografie związane z działalnością grupy „Pokolenie16” oraz „Chaty na Zagrodach”. Członkowie grupy Pokolenie16 i związanych z nią podmiotów są informowani i świadomi, że ich działalność jest dokumentowana w formie fotoreportaży na stronach Serwisu.


Wykorzystanie zbieranych danych:

1. Dane z logów systemowych i działów konkursowych wykorzystywane są wyłącznie do tworzenia statystyk, nie są w żaden inny sposób przetwarzane.
2. Dane osobowe nie są sprzedawane, ani udostępniane innym jednostkom.

System komentarzy:

1. Komentarze umieszczane przez Internautów pod artykułami zamieszczonymi w serwisie przechodzą na jego własność.
2. Komentarze nie są sygnowane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę i zamieścił swoje dane.
3. Komentarze nie spełniające ogólno przyjętych norm kulturalnych zostaną usunięte z serwisu.
4. Opinie wyrażone w systemie komentarzy pozostają opiniami użytkowników.