ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Tematyka, formacja, program

Opublikowano: środa, 26, luty 2014 20:51


Podobnie jak za czasów bł. Jana Pawła II zrodziło się „Pokolenie JP2", tak  obecnie istnieje potrzeba - zwłaszcza w Polsce - aby powstało nowe pokolenie czerpiące z dziedzictwa Pokolenia JP2, jednakże ukierunkowane już na nową rzeczywistość i nowe wyzwania obecnego czasu. Stąd inspiracja utworzenia programu wychowawczo-edukacyjnego pracy z młodzieżą w celu integralnego rozwoju młodego człowieka.


Program "Pokolenie16" jest realizowany już siódmy rok z myślą o młodzieży pragnącej w innych formach niż typowa szkoła wyrazić swoje zaangażowanie.

Podstawowym elementem zajęć w roku szkolnym 2019/20 jest wspólne studium "Podręcznika Pokolenia JP2 - Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy". Zajęcia są prowadzone „metodą lednicką” wypracowaną przez śp. o. Jana W. Górę OP. Każdy uczestnik spotkania posiada swój studyjny egzemplarz, w którym zapisuje swoje uwagi, robi notatki podczas studium, po czym jest czas dyskusji i czas dzielenia się słowem; każdy uczestnik czyta
i uzasadnia wybrany przez siebie fragment.

Ponadto program spotkań przewiduje:
- zapoznanie z Liturgią Czasu, pogłębienie modlitwy, nauka odmawiania Liturgii Godzin: zwłaszcza Nieszpory i Kompleta

- zapoznanie z tematyką Światowych Dni Młodzieży, organizacja i udział w ŚDM w Rio de Janeiro 2013, Kraków 2016, Panama 2019. Teraz przygotowania do wyjazdu do Lizbony. 

- prowadzenie strony internetowej; osoby z grupy są odpowiedzialne za poszczególne sekcje strony, publikują teksty i zdjęcia będące dokumentacją fotograficzną podejmowanych przez grupę inicjatyw

- redakcja biuletynu parafialnego "Pcimskie DZWONY": redagowanie tekstów, grafika, składanie i kolportaż do każdego domu w parafii.

- włączanie się w różne uroczystości i święta roku liturgicznego i i związane z nimi akcje:
* kwesty
* prowadzenie wieczornej modlitwy na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych
* mikołajki
* spotkanie wigilijne
* przygotowanie programu kolędniczego w czasie świąt Bożego Narodzenia i jego prezentacja w terenie
* integracyjne wyjazdy: Andrzejki - listopad, Sylwester w górach, wyjazd wielkanocny do „Chaty na Zagrodach” - kwiecień, wyjazd na dróżki do Kalwarii - maj, ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich - czerwiec, 
* przygotowanie wakacyjnych wyjazdów rekolekcyjnych: Rumia 2014, Chorwacja 2015, Taize-Lourdes-Saint-Tropez 2015, Oboż namiotowy 2016, Wyprawa na Ukrainę, do Mołdawii i Rumunii 2016, Wyprawa do Portugalii 2017, Drvenik-Medjugorje 2018, Wenecja 2019, Grecja 2020. 

- współpraca z sekcją terapii zajęciowej w Domu Opieki Społecznej w Pcimiu: wykonywanie ozdób choinkowych i kartek świątecznych