ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Wyszyński - niekoronowany władca Polski

Opublikowano: czwartek, 30, wrzesień 2021 19:32

Od niedzieli 12 września kardynał Stefan Wyszyński na nowo stał się obecny w życiu Polaków - tym razem jako błogosławiony Kościoła. Przez jego wstawiennictwo możemy się modlić i wypraszać łaski. 

Pamięć o nim jest przekazywana młodemu pokoleniu także w formie prezentacji szkolnych, jak ta przygotowana przez uczniów szkoły w Obidowej. Dzięki temu Prymas Tysiąclecia - bo tak bywa nazywany bł. kardynał Stefan Wyszyński staje się na nowo bliski zarówno młodszych, jak i starszym. 

Warto pamiętać szczególnie jego myśli i wskazania, gdyż mimo upływu czasu nie straciły swej aktualności. Oto niektóre z nich przypomniane przez dzieci w czasie akademii:

* Szanuj dugiego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.

* Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

* Przebaczaj, nie chowaj w sercu urazy.

* Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni. 

* Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

 

 • Wyszynski_20210930_105439
 • Wyszynski_20210930_105517
 • Wyszynski_20210930_105542
 • Wyszynski_20210930_105606
 • Wyszynski_20210930_105804
 • Wyszynski_20210930_105836
 • Wyszynski_20210930_105852
 • Wyszynski_20210930_105900
 • Wyszynski_20210930_105907
 • Wyszynski_20210930_110137
 • Wyszynski_20210930_110658
 • Wyszynski_20210930_110920
 • Wyszynski_20210930_111635