ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Czym jest niedziela?

Opublikowano: niedziela, 24, styczeń 2021 22:45

 

 

Na pytanie: czym jest niedziela? znajdziemy bardzo dużo trafnych wskazówek w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli "Dies Domini" św. Jana Pawła II

 

Oto kilka najbardziej charakterystycznych określeń niedzieli poprzez które papież pragnął zachęcić chrześcijan do głębszego spojrzenia na Dzień Pański: